خبرهای سایت

“سمینار بازاریابی محتوا در مسیرکارآفرینی”

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
“سمینار بازاریابی محتوا در مسیرکارآفرینی”
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 13 آبان 1396، 3:05 عصر
 

معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی “سمینار بازاریابی محتوا در مسیرکارآفرینی” را  در روز چهارشنبه، مورخ 17 آبان ماه از ساعت 9-11 برگزار می کند.

کسب اطلاعات بیشتر:   http://ent.ut.ac.ir/fa/research

شماره تماس:88225030