خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ( دکتر پرهیزگار)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ( دکتر پرهیزگار)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 8 آبان 1396، 11:18 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ( دکتر پرهیزگار) روز شنبه 13/8/96 برگزار نمی گردد.