خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر زارعی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر زارعی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 8 آبان 1396، 9:13 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای آقای دکتر زارعی روز سه شنبه 9/8/96 برگزار نمی گردد.