خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای امیر مهدی میثمی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای امیر مهدی میثمی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 آبان 1396، 11:31 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای امیر مهدی میثمی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش فناوری با عنوان" طراحی چارچوب اکوسیستم کارآفرینی فناوری پیشرفته در ایران"در روز یکشنبه مورخ 07/08/1396 ساعت 12:20 در کلاس 101 برگزار می شود، از دانشجویان دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.