خبرهای سایت

اطلاعیه درس کارآفرینی سازمانی ( دانشجویان حضوری و البرز ) - بازدید از گروه صنعتی معدنی زرین

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه درس کارآفرینی سازمانی ( دانشجویان حضوری و البرز ) - بازدید از گروه صنعتی معدنی زرین
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 1 آبان 1396، 10:45 صبح
 

به اطلاع دانشجویان( حضوری و پردیس البرز )  درس کارآفرینی سازمانی می رساند راس ساعت 12 روز سه شنبه 2/8/96 جهت بازدید از گروه صنعتی- معدنی زرین در دانشکده حضور داشته باشند.