خبرهای سایت

محورها و برنامه های پژوهشی اعضای هیأت علمی - گروه توسعه کارآفرینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
محورها و برنامه های پژوهشی اعضای هیأت علمی - گروه توسعه کارآفرینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 26 مهر 1396، 3:02 عصر
 

به اطلاع می رساند جهت کسب اطلاع از محورها و برنامه های پژوهشی اعضای هیأت علمی - گروه توسعه کارآفرینی فایل پیوست را مشاهده نمایید. ضمنا فایل مذکور از قسمت فرم های رساله و پایان نامه نیز قابل دسترسی می باشد.