خبرهای سایت

تصویب پروپوزال دانشجویان مقطع دکتری ورودی 94

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تصویب پروپوزال دانشجویان مقطع دکتری ورودی 94
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 26 مهر 1396، 2:29 عصر
 

طبق آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب پروپوزال دانشجویان باید حداکثر تا نیمسال پنجم تحصیل انجام شود.

بنابراین دانشجویان باید حداکثر تا تاریخ 13 آبان پروپوزال خود را جهت بررسی و تصویب به گروه های آموزشی ارائه دهند.

فرم پروپوزال رساله دکتری در قسمت فرمهای رساله قابل دسترسی است.