خبرهای سایت

اطلاعیه برگزار نشدن کلاس دکتر حاج حسینی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برگزار نشدن کلاس دکتر حاج حسینی
 

به اطلاع می رساند کلاس درس مزیت رقابتی دکتر حاج حسینی روز دوشنبه 24/7/96 ساعت 7-5 برگزار نمی گردد.