خبرهای سایت

اطلاعیه برگزار نشدن کلاس دکتر حاج حسینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برگزار نشدن کلاس دکتر حاج حسینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 24 مهر 1396، 2:04 عصر
 

به اطلاع می رساند کلاس درس مزیت رقابتی دکتر حاج حسینی روز دوشنبه 24/7/96 ساعت 7-5 برگزار نمی گردد.