خبرهای سایت

اطلاعیه برگزار نشدن کلاس درس فرصتهای کارافرینی بین الملل ( دکتر ضیا)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برگزار نشدن کلاس درس فرصتهای کارافرینی بین الملل ( دکتر ضیا)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 23 مهر 1396، 10:41 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس فرصتهای کارآفرینی بین الملل( دکتر ضیا)  روز یکشنبه ساعت 12-10 برگزار نمی گردد.