خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس مدیریت مالی آقای دکتر مرادی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس مدیریت مالی آقای دکتر مرادی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 17 مهر 1396، 11:04 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس مدیریت مالی ( دکتر مرادی ) ساعت 5-3 روز دوشنبه 17/7/96 برکزار نمی گردد.