دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان: واکاوی کارآفريني فناورانه در سازمان هاي بزرگ عمومی: تدوین نظریه‎ای داده‏ بنیاد

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان: واکاوی کارآفريني فناورانه در سازمان هاي بزرگ عمومی: تدوین نظریه‎ای داده‏ بنیاد
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 16 مهر 1396، 12:05 عصر
 

عنوان رساله:

واکاوی کارآفريني فناورانه در سازمان­هاي بزرگ عمومی: تدوین نظریهای داده‏بنیاد

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

مهدي واحد وحدت­کار

660190177

فناوری

1390

26 /6/96

استاد راهنما:

دکتر علی رضائیان

استاد مشاور اول:

دکتر حسن دانائی‎فرد

استاد مشاور دوم:

دکتر کمال سخدری

استاد داور خارجی:

دکتر سید حمید خدادادحسینی

استاد داور داخلی:

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

استاد داور داخلی:

دکتر سیدرضا حجازی

استاد داور داخلی:

دکتر محمدرضا میگون‌پوری

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

چکیده:

سازمان‏ها برای ارتقای سطح عملکرد خود از انواع فناوری‏ها استفاده می‏کنند اما در بسیاری از سازمان‏های بزرگ عمومی کشور، فناوری منجر به بازده‎ی مورد انتظار نشده است. این امر حاکی از وجود نوعی مسئله در مواجهه‎ی این سازمان‏ها با فناوری است. از این رو لازم است در این زمینه مطالعات عمیق و هدفمندی صورت پذیرد و مواردی که حداقل با شکست مواجه نشده‏اند مورد واکاوی قرار گیرند. فهم پدیده‎های واقعی با ابتناء به روشی مناسب، زمینه‎سازِ نظریه‏پردازی (توصیف، تبیین و پیش‏بینی) و در نهایت تدقیق در کاربرد آن پدیده‎ها در عمل خواهد شد. از معدود موارد موفق که پژوهش حاضر بر واکاوی آن‏ها به عنوان دو فرآیند کارآفرینانه و فناورانه سازمانی موفق در کشور متمرکز شده است، در دو سازمان بزرگ عمومی بانک مرکزی و شهرداری تهران رصد شده‎اند. مورد اول تاسیس یک شرکت جدید در بدنه‎ی سازمان بزرگ عمومی بانک مرکزی با عنوان شبکه‎ی الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) است. شاپرک در بررسی‏‎های حوزه‎ی بانکداری الکترونیک کشور یکی از جدیدترین و البته پردامنه‏ترین اقدامات فناورانه بانک مرکزی است. مورد دوم، پروژه طراحی و پیاده‎سازی بلیت الکترونیک در حوزۀ مدیریت شهری تهران است. این دو فرآیند، به دلیل ابعاد گسترده و عوامل اثرگذار بیرونی و درونی و مولفه‏‎های متاثر از بکارگیریِ فناوری، ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندها و نیز تغییرات مهم و قابل ملاحظه در بازار و محیط کسب و کار و همین‎طور در فضای اجتماعی پیرامونی، مهم و حاوی ابعاد پژوهشی فراوان است. پژوهش حاضر، به واکاوی فرآیند طراحی، ایجاد و تثبیت این دو فرآیند به عنوان دو فرآیند موفق کارآفرینی فناورانه در سازمان‎های بزرگ عمومی پرداخته است. در این پژوهش با راهبرد نظريه­ي داده‎بنیاد فرآیند شکل‎گیری این پدیده‎ی کارآفرینانه و فناورانه سازمانی تبیین شده است. بر اساس داده‎های حاصل، در مورد اول، 139 گزارة مقوله‏ای در مرحلة كدگذاري باز و 38 مقوله در مرحلة كدگذاري محوري حاصل شد. در مرحلة كدگذاري انتخابي، نُه (9) دسته‏مقوله جوانه زد. در مورد دوم، 127 گزارة مقوله‌ای در مرحلة كدگذاري باز و 39 مقوله در مرحلة كدگذاري محوري حاصل شد و در نهايت، در مرحلة كدگذاري انتخابي در قالب هفت (7) دسته-‏مقوله طبقه‏بندی شدند. در هر مورد مقوله‎ی اصلی تعیین و روابط بین دسته‎مقوله‎ها بر اساس بافت واقعی استحصال شد و نظریه‎ی داده‏بنیادِ شکوفاشده از هر مورد، روایت شد. در نهایت بر اساس دو مدل حاصل، مدل انتزاعی برآیندی نهایی شکوفا شد. دسته-مقوله‎های مدل انتزاعی شامل تاریخچه‎ی سازمان، زمینه‎ها و فرآیند اصلی است که فرآیند اصلی شامل پیشایندها، پیش‎اقدامات، ساختارسازی جدید، مدل کسب و کار و پیامدها است. در انتها توصیه‏‎های خط‎مشی‎ا‎ی متناظر ارائه شد. این توصیه‎‎های خط‎مشی‎ای می‏تواند در مواجهه سازمان‎‎های بزرگ عمومی با فناوری مورد استفاده قرار گیرد.