خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای بهروز جمالی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای بهروز جمالی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 15 مهر 1396، 11:02 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای بهروز جمالی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش فناوری با عنوان" تبیین فرایند ظهور فرصت های کارآفرینی فناورانه در صنعت سلامت ایران"در روز یکشنبه مورخ 16/07/1396 ساعت 12 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.