خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای بهروز جمالی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای بهروز جمالی
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای بهروز جمالی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش فناوری با عنوان" تبیین فرایند ظهور فرصت های کارآفرینی فناورانه در صنعت سلامت ایران"در روز یکشنبه مورخ 16/07/1396 ساعت 12 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.