خبرهای سایت

کارگاه آشنایی با کتابخانه و نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران با تکیه بر SCOPUS

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه آشنایی با کتابخانه و نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران با تکیه بر SCOPUS
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 12 مهر 1396، 2:03 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کارگاه آشنایی با کتابخانه و نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران با تکیه بر SCOPUSطبق جدول زیر برگزار می شود. حضور دانشجویان ورودی 96 الزامی است.

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

گروه های آموزشی

محل

1

یکشنبه

16/07/1396

13-15

کسب و کار و توسعه

آمفی تئاتر

2

یکشنبه

23/07/1396

13-15

سازمانی و فناوری

آمفی تئاتر