خبرهای سایت

جایزه بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان جدید الورود

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جایزه بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان جدید الورود
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 5 مهر 1396، 11:42 صبح
 

 به استحضار مي رساند سامانه بنياد نخبگان (ثريا) جهت ثبت نام و ارائه درخواست دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي 97-96  براي بهره مندي از جوايز بنياد ملي نخبگان فعال گرديده است. دانشجویان می توانند به منظور مشاهده فراخوان و كسب اطلاعات تكميلي به سايت معاونت آموزشي دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرايط لازم، حداكثر تا 96/7/20 نسبت به بارگذاري و به روز رساني مدارك خود در سامانه ثريا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمايند.