خبرهای سایت

کارگاه آشنایی با کتابخانه (پایگاه های اطلاعاتی و تور کتابخانه)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه آشنایی با کتابخانه (پایگاه های اطلاعاتی و تور کتابخانه)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 4 مهر 1396، 3:26 عصر
 

کتابخانه دانشکده کارآفرینی به منظور تسهیل خدمات کاربری، اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با کتابخانه و پایگاه های اطلاعاتی و تور کتابخانه ویژه دانشجویان ورودی جدید در روز دوشنبه مورخ 10/07/1396 از ساعت 8 الی 10 نموده است. شرکت در این کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.