اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

جدول زمانبندی وام های نیمسال اول 97-96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جدول زمانبندی وام های نیمسال اول 97-96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 4 مهر 1396، 10:55 صبح
 

جدول زمانبندي وام هاي دانشجويي نيمسال اول سال تحصيلي97-96 صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به شرح زیر میباشد. لطفا طبق تاریخ های اعلام شده از طریق سامانه گلستان نسبت به درخواست های خود اقدام نمایید.

 

جدول زمانبندی وام های نیمسال اول 97-96

 

زمان ثبت درخواستها در سامانه گلستان

1/7/96 لغایت 12/8/96

وامهای تحصیلی

 

وامهای شهریه

 

1/7/96 از اول هر ماه تا 16 هر ماه

وام ویژه دکتری و سایر وامها