خبرهای سایت

شروع ترم جدید و استفاده از کتابخانه کارآفرینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شروع ترم جدید و استفاده از کتابخانه کارآفرینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 1 مهر 1396، 10:43 صبح
 

با اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند با پایان ترم گذشته و شروع ترم جدید، دانشجویان عزیزی که در سیستم کتابخانه جریمه دیرکرد کتاب دارند و یا از تاریخ عودت کتاب های در دست امانت ایشان گذشته است، پس از پرداخت جرایم دیرکرد کتاب می توانند مطابق روال گذشته از کتابخانه استفاده نمایند.