خبرهای سایت

ثبت نام در کتابخانه با پست الکترونیک دانشگاه تهران

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ثبت نام در کتابخانه با پست الکترونیک دانشگاه تهران
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 1 مهر 1396، 9:37 صبح
 

دانشجویان گرامی ورودی جدید خواهشمند است جهت ارسال فرم عضویت کتابخانه فقط از طریق پست الکترونیک دانشگاه تهران خود اقدام نمایند.