خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه ورودیهای 96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه ورودیهای 96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 9:25 صبح
 

به اطلاع دانشجویان ورودی 96 کارشناسی ارشد می رساند در برخی موارد مشاهده شده است که دانشجویان بدون مجوز آموزش در انتخاب واحد خود تغییراتی ایجاد نموده ساعت و دروس خود را جابه جا نموده اند یاد آور می شود در صورت مشاهده دروس جابه جا شده حذف خواهد شد.