خبرهای سایت

جلسه آشنایی با رشته و توجیه دانشجویان ورودی در مورد چگونگی انتخاب استاد راهنما

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه آشنایی با رشته و توجیه دانشجویان ورودی در مورد چگونگی انتخاب استاد راهنما
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 27 شهریور 1396، 2:22 عصر
 

به اطلاع دانشجویان ورودی جدید می رساند جلسه آشنایی با رشته و توجیه دانشجویان در مورد چگونگی انتخاب استاد راهنما روز یکشنبه 2 مهر ماه ساعت 13.30 در دانشکده برگزار می گردد از همه دانشجویان عزیز دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.

محل تشکیل جلسه

گروه

کلاس 101

فناوری

امفی تئاتر

کسب و کار

کلاس 102

توسعه

کلاس 105

سازمانی