خبرهای سایت

جلسه آشنایی با رشته و توجیه دانشجویان ورودی در مورد چگونگی انتخاب استاد راهنما

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه آشنایی با رشته و توجیه دانشجویان ورودی در مورد چگونگی انتخاب استاد راهنما
 

به اطلاع دانشجویان ورودی جدید می رساند جلسه آشنایی با رشته و توجیه دانشجویان در مورد چگونگی انتخاب استاد راهنما روز یکشنبه 2 مهر ماه ساعت 13.30 در دانشکده برگزار می گردد از همه دانشجویان عزیز دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.

محل تشکیل جلسه

گروه

کلاس 101

فناوری

امفی تئاتر

کسب و کار

کلاس 102

توسعه

کلاس 105

سازمانی