خبرهای سایت

اطلاعیه تغییر ساعت درس مدیریت تحقیق و توسعه دکتر عربیون و دکتر معصومی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه تغییر ساعت درس مدیریت تحقیق و توسعه دکتر عربیون و دکتر معصومی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 26 شهریور 1396، 12:30 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس مدیریت تحقیق و توسعه ( مشترک دکتر عربیون و دکتر معصومی ) یکشنبه ها ساعت 19-17 برگزار می گردد.