خبرهای سایت

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 

به اطلاع می­رساند، روز یکشنبه مورخ 26 شهریور  96 دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی به شرح جدول ذیل از پایان نامه­های خود دفاع خواهند کرد.

ساعت/محل

اعضای هیات داوران

عنوان پایان نامه

گرایش

نام و نام خانوادگی دانشجو

ساعت 8:15

اتاق شورا

استاد راهنما: دكتر رضا زعفريان

استاد مشاور: دكتر رضا محمدكاظمي

استاد داور: دكتر حسين صادقي

شناسايي موانع جهاني شدن برندهاي ايراني مطالعه موردي: مدرسه عالي كسب و كار ماهان

کسب و کار جدید

شیدا کندائی

ساعت 10

اتاق شورا

استاد راهنما: دكتر امير اخلاصي

استاد مشاور: دكتر نادر سيد اميري

استاد داور: دكتر سيدمجتبي سجادي

بررسي تأثير هوشمندي كارآفرينانه بر اثربخشي استراتژي توسعه بازار با هدف كسب مزيت رقابتي در خرده فروشي هاي آنلاين

فناوری اطلاعات

احسان اسماعیل زاده

ساعت 15

اتاق شورا

استاد راهنما: دكتر محمدعلي مرادي

استاد مشاور: دكتر كمال سخدري

استاد داور: دكتر حميد پاداش زيوه

تأثير فرهنگ كارآفرينانه بر كارآفريني سازماني صنعت بانكداري (بخش ستادي بانك هاي پارسيان، ملت و كشاورزي

سازمانی

سولماز محمد رفعتی