خبرهای سایت

عضویت در کانال رسمی کتابخانه در تلگرام

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عضویت در کانال رسمی کتابخانه در تلگرام
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 25 شهریور 1396، 9:02 صبح
 

دانشجویان گرامی جهت اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار کتابخانه می توانند به کانال رسمی کتابخانه بپیوندند: @entlibrary