خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه درس الگوهای تصمیم گیری نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 ( دکتر مبارکی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه درس الگوهای تصمیم گیری نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 ( دکتر مبارکی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 21 شهریور 1396، 8:58 صبح
 

به اطلاع دانشجویانی که درس الگوهای تصمیم گیری را با آقای دکتر مبارکی در نیمسال اول 97-96  اخذ نمودند می رساند حضور در جلسه دعوت از کارآفرینان که شنبه ها ساعت 7-5 به صورت یک هفته در میان تشکیل می شود الزامی است . لازم به یادآوری است چنانچه دانشجویان نتوانند در جلسات مذکور شرکت نمایند مکلف به حذف درس می باشند.