خبرهای سایت

تمدید سنوات نیمسال پنجم ( ورودیهای 94)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید سنوات نیمسال پنجم ( ورودیهای 94)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 12 شهریور 1396، 9:20 صبح
 

به اطلاع دانشجویان ورودی 94 می رساند :

-         دانشجویانی که پروپوزال خود تصویب نموده اند برای تمدید سنوات نیمسال پنجم با ذکر دلائل مستند فرم تمدید سنوات را با تایید استاد راهنما و مشاور پایان نامه تکمیل نموده ، ضمنا فرم گزارش پیشرفت پایان نامه ( مندرج در سامانه) باید تکمیل شده و برای ثبت نام همراه با فرم تمدید سنوات به آموزش دانشکده تحویل گردد.( آخرین زمان تحویل 5 مهرماه 96) 

شایان ذکر است فرم تمدید سنوات را از قسمت فرم های رساله و پایان نامه در منوی بالای سامانه دریافت نمایید.