خبرهای سایت

تغییر استاد درس مطالعات موردي در كارآفريني بر مبناي فناوري اطلاعات( گرایش فناوری اطلاعات )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر استاد درس مطالعات موردي در كارآفريني بر مبناي فناوري اطلاعات( گرایش فناوری اطلاعات )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 11 شهریور 1396، 9:15 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند درس مطالعات  موردي در كارآفريني بر مبناي فناوري اطلاعات در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 را آقای  دکتر زارعی تدریس می نمایند.