خبرهای سایت

ارائه پروپوزال پس از اعمال اصلاحات مورد نظر اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ارائه پروپوزال پس از اعمال اصلاحات مورد نظر اعضای شورای تحصیلات تکمیلی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 7 شهریور 1396، 10:43 صبح
 

دانشجویان محترم مقطع دکتری

 به اطلاع می رساند دانشجو پس از ارائه­ی شفاهی پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده باید اصلاحات رساله را از آموزش دریافت نموده و در پروپوزال اعمال نماید. پروپوزال اصلاح شده با امضای اساتید راهنما و مشاور به اموزش تحویل داده شود. دریافت احکام اساتید راهنما و مشاور، حکم تصویب پروپوزال رساله و همچنین دفاع سه فصل رساله منوط به ارائه پروپوزال اصلاح شده خواهد بود.