خبرهای سایت

ارائه گروه جدید درس الگوهای تصمیم گیری ( ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ارائه گروه جدید درس الگوهای تصمیم گیری ( ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 6 شهریور 1396، 11:10 صبح
 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند گروه جدید درس الگوهای تصمیم گیری با آقای دکتر چیت ساز سه شنبه ها ساعت 10-8 با کد ارائه 4 ارائه شده است.