خبرهای سایت

تغییر ساعت درس تجارت و بازاریابی بین الملل ( دکتر رضوانی ) در برنامه کلاسی نیمسال اول 97-96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر ساعت درس تجارت و بازاریابی بین الملل ( دکتر رضوانی ) در برنامه کلاسی نیمسال اول 97-96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 1 شهریور 1396، 4:07 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرایش بین الملل می رساند. کلاس درس تجارت و بازار یابی بین الملل( دکتر رضوانی ) از یکشنبه ها ساعت 7-5 به ساعت 5-3 انتقال یافت.