خبرهای سایت

شيوه‌نامه اجرايي دانشجويان دكترا جهت استفاده از فرصت مطالعاتي در سال96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شيوه‌نامه اجرايي دانشجويان دكترا جهت استفاده از فرصت مطالعاتي در سال96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 22 مرداد 1396، 9:29 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند براساس هماهنگی با واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی، هرچه زودتر نسبت به معرفي واجدين شرايط بر اساس شيوه‌نامه اجرايي تا ۱۵ آذر ماه اقدام مقتضي مبذول گردد. خاطرنشان مي‌سازد كليه مدارك شامل: (تقاضاي دانشجو به تأييد استاد راهنما، صورتجلسات گروه و شوراي بين‌الملل دانشكده، تكميل فرم‌هاي مربوطه، پذيرش، كپي كارت ملي، كپي پاسپورت، تعهد نامه دانشجويي يا مالي به تأييد دفتر حقوقي دانشگاه) الزاماً از طريق سيستم اتوماسيون اداري ارسال و سپس اصل مدارك با (تأييد آموزش ‏دانشكده) به معاونت بين‌‌الملل دانشگاه تحويل گردد.

شیوه‌نامۀ اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه‌ مدت

برای اعزام دانشجویان دکتری داخل به دوره‌های تخصصی در خارج از کشور

اهداف:

این شیوه‌نامۀ اجرایی با هدف گسترش فعالیت‌های علمی‌پژوهشی بین‌المللی دانشگاه و تشویق دانشجویان دکتری برای استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت در خارج از کشور تدوین و تصویب شده است. بر اساس برنامه سالیانه دانشگاه، هر سال واجدین شرایط بر اساس اعتبارات اعلام شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه، به‌مدت شش ماه، به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شوند و سهمیۀ پردیس‌ها/دانشکده‌ها برپایۀ برنامه دانشگاه توسط شورای بین‌الملل مشخص و اعلام می‌شود. 

مادۀ یک ـ شرایط متقاضی:

 1. 1.      دانشجویان دکتری غیر بورسیه
 2. 2.     تأیید عمومی و علمی پردیس/دانشکده
 3. 3.     گذراندن امتحان جامع و تصویب طرح پیشنهادی رسالۀ دکتری و اعزام پیش از دفاع از رساله دکتری
 4. 4.     ـ داشتن پذیرش از دانشگاه/مؤسسۀ مورد تأیید پردیس/دانشکده
 5. 5.     گواهی معتبر مبنی بر تسلط به زبان انگلیسی (یا سایر زبان‌های بین المللی کشور های غیر انگلیسی زبان) مورد تایید دانشگاه
 6. 6.       متقاضیان باید حداکثر تا پایان نیم‌سال تحصیلی ششم اقدام و حداکثر تا پایان نیم‌سال هفتم از کشور خارج شوند.

 مادۀ دو ـ نحوۀ اجرا:

 1. 7.       پردیس‌ها/دانشکده‌های دانشگاه ضمن رعایت همۀ مواد این شیوه‌نامه، باید مدارک متقاضیان واجد شرایط را برای طی مراحل زیر تهیه کنند و از طریق سامانۀ اداری به معاونت‌های مربوطه ارسال نمایند. کلیه مکاتبات به هریک یا از طرف هر یک از معاونت‌های آموزشی و بین الملل برای معاونت دیگر رونوشت شود.
 2. 8.       تخصیص سهمیه هر پردیس/دانشکده برپایۀ سهمیه اعلامی و اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا دانشگاه می‌باشد.
 3. 9.     اولویت استفاده از سهمیه دانشگاه با کسانی است که پذیرش خود را از دانشگاه‌های برتر دنیا و یا فهرست اعلام شده از طرف شورای بین‌الملل کسب کرده باشند.
 4. 10.          تکمیل کاربرگ اطلاعات دانشجویان متقاضی، منضم به دعوت‌نامه/ پذیرش از دانشگاه/ مؤسسۀ مورد تأیید
 5. 11.         مصوبۀ شورای آموزشی/تحصیلات تکمیلی دانشکده/گروه
 6. 12.         تایید شورای بین‌الملل پردیس/دانشکده
 7. 13.         ارسال صورتجلسات و تاییدیه تقاضاها به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه از طرف ریاست پردیس/دانشکده
 8. 14.         صدور معرفی‌نامۀ لاتین، مکاتبه با واحدهای غیرایرانی و صدور نامۀ حمایت مالی از اعتبارات دانشگاه و مکاتبات مربوط برعهدۀ معاونت بین‌‌الملل و صدور معرفی‌نامه برای نظام وظیفه و دیگر مکاتبات مربوط به واحدهای داخلی برعهدۀ معاونت آموزشی است.
 9. 15.         ثبت نام و تسویه نهایی در سایت portal.saorj.ir وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
 10. 16.         سپردن تعهد محضری لازم
 11. 17.         صدور حکم فرصت مطالعاتی برای کلیه دانشجویان اعزامی و رونوشت آن به هرکدام از معاونت‌های آموزشی/ بین‌الملل

مادۀ سه ـ تعهدات دانشگاه:

 1. 1.      پرداخت شش‌ماه کمک‌هزینۀ ریالی + هزینۀ بلیت + حق بیمه و همچنین هزینۀ یک‌بار سفر به کشور ثالث برای اخذ روادید به‌میزان مصوب هیئت رئیسۀ دانشگاه از اعتبارات معاونت بین‌الملل (مبنای محاسبه ارز مبادلاتی تا سقف  مصوب هیئت رئیسه).
 2. 2.     در صورت همراه داشتن همسر و فرزند، کلیۀ هزینه‌های آنان برعهدۀ متقاضی است.
 3. 3.     دانشجویانی که از دانشگاه/موسسۀ آموزش عالی مندرج در فهرست دانشگاه‌های اولویت‌دار موفق به کسب پذیرش شوند، می‌توانند در صورت موافقت شورای بین‌الملل دانشگاه تا سقف 20 درصد از تسهیلات بیشتر بهره‌مند شوند.
 4. 4.     متقاضیانی که از سهمیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده می‌کنند، پس از انجام امور اداری در وزارت علوم و پیش از اعزام می‌توانند از کمک هزینه یک‌بار سفر به کشور ثالث برای اخذ روادید به‌میزان مصوب هیئت رئیسۀ دانشگاه از اعتبارات معاونت بین‌الملل استفاده کنند.
 5. 5.     دانشجویانی که در حین گذراندن فرصت مطالعاتی، در همایش/کنفرانس بین‌المللی شرکت نمایند و با نام دانشگاه تهران مقاله‌ای منتشر کنند، پس از تأیید پردیس/دانشکده ، می‌توانند تا سقف مجاز اعلام شده  از طرف دانشگاه از کمک‌هزینۀ یک سفر از محل اعتبارات معاونت بین‌الملل بهره‌مند شوند.
 6. 6.     فرصت مطالعاتی جزء سنوات تحصیلی مدت مجاز دورۀ دکتری محسوب می‌شود.

 

مادۀ چهار ـ تعهدات دانشجو:

 1. 1.      تعهد محضری دانشجو برای استفاده از فرصت کوتاه‌مدت مطالعاتی خارج از کشور به‌میزان مصوب
 2. 2.     حداکثر مدت زمان برای تکمیل مدارک (به استثناء روادید کشور میزبان)، از زمان معرفی پردیس/دانشکده، یک ماه قبل از سفر است.
 3. 3.     هر دو ماه یک‌بار ارسال گزارشی علمی به تأیید استادان راهنمای داخلی و خارجی به معاونت آموزشی
 4. 4.     تکمیل فرم نهایی و ارائۀ تصویر بلیت رفت و برگشت/ مهر روادید/مهر ورود و خروج/گواهی بیمه و گزارش جامع از فعالیت‌های علمی و پژوهشی منضم به تأیید استادان راهنمای داخلی و خارجی برای تسویه‌حساب کمک‌هزینۀ ریالی به معاونت بین‌الملل
 5. 5.     مراجعت به کشور حداکثر سه ماه پس از پایان دوره فرصت مطالعاتی مصوب دانشگاه

 تبصره 1: در صورت عدم بازگشت، برای استرداد هزینه‌های پرداخت‌شده و اخذ خسارت وارده طبق تعهدات سپرده‌شده اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در صورتی که دانشجو بیش از دوره مصوب مطالعاتی ضروری بداند در محل تحقیق اقامت داشته باشد، می‌تواند برای ادامه دوره با تایید استاد راهنمای داخلی و خارجی و معاونت آموزشی دانشگاه مدت دورۀ مطالعاتی را تمدید کند. هزینه‌های دورۀ تمدید شده برعهدۀ دانشجو خواهد بود.