خبرهای سایت

اطلاع از برنامه های بین المللی همکاری با دانشگاه اندونزی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاع از برنامه های بین المللی همکاری با دانشگاه اندونزی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 11 مرداد 1396، 2:28 عصر
 

جهت آشنایی با برنامه های بین المللی با دانشگاه اندونزی، فایل پیوست را مطالعه فرمایید.