خبرهای سایت

قابل توجه دانشجويان محترم درس رفتار سازماني آقاي دکتر زالي

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجويان محترم درس رفتار سازماني آقاي دکتر زالي
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 5 آذر 1393، 1:50 عصر
 

خواهشمند است به صفحه درس مراجعه نماييد و نرم افزار قرار گرفته در سامانه را دريافت و در سيستم خود نصب کنيد