خبرهای سایت

جلسه دفاع از پایان نامه صدیقه بهرام پور

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه دفاع از پایان نامه صدیقه بهرام پور
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 9 مرداد 1396، 11:17 صبح
 

به اطلاع می­رساند، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان:  "تأثير رهبري كارآفرينانه و خودباوري رهبري بر عملكرد مديران بخش عمومي واقع در منطقه آزاد اروند"توسط خانم صديقه بهرام پور دانشجوی ارشد کارآفرینی گرایش بخش عمومی، دوشنبه  مورخ نهم  مرداد  95، ساعت  12، در اتاق شورا برگزار خواهد شد.

استاد راهنما: دكتر افسانه باقري

استاد مشاور: دكتر قنبر محمدي الياسي

استاد داور: دكتر محمد عزيزی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدعلی مرادی