خبرهای سایت

نسخه جدید فرم گزارش شش ماهه پیشرفت رساله

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
نسخه جدید فرم گزارش شش ماهه پیشرفت رساله
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 3 مرداد 1396، 2:31 عصر
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند ، دانشجویانی که طرح پیشنهادی رسال خود را تصویب کرده اند برای ثبت نام در هر ترم ملزم به ارائه گزارش شش ماهه پیشرفت مراحل رساله به همراه گزارش کتبی هستند.

دانشجویان باید فرم مذکور را برای ثبت نام نیم سال اول در هفته اول شهریور و برای ثبت نام نیم سال دوم در هفته اول دی ماه به اداره آموزش تحویل دهند. لازم به ذکر است ثبت  نام در هر نیم سال منوط به ارائه گزارش می باشد. در غیر اینصورت دانشجو ثبت نام نکرده می ماند و عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

فرم گزارش شش ماهه پیشرفت مراحل رساله را می توانید از قسمت فرمهای رساله دانلود کنید.