خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری شاهین جوادی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری شاهین جوادی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 1 مرداد 1396، 2:31 عصر
 

عنوان: تبیین نقش محیط نهادی و اقتصادی بر فرآیند کارآفرینی مولد با تاکید بر فراوانی منابع

 مشخصات دانشجو: شاهین جوادی دانشجوی رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی

استاد راهنما:  دکتر محمود متوسلی

استاد مشاور اول: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

استاد مشاوردوم : دکتر حامد شکوری گنجوی

استاد داور خارجی : دکتر عباس شاکری

استاد داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر کامبیز طالبی

استاد داور داخلی: دکتر علی داوری

استاد داور داخلی: دکتر حمید پاداش زیوه

زمان: سه­شنبه 03  مرداد  1396 ساعت 10

مکان:سالن شورا