خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری شاهین جوادی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 1 مرداد 1396، 2:31 عصر
 

عنوان: تبیین نقش محیط نهادی و اقتصادی بر فرآیند کارآفرینی مولد با تاکید بر فراوانی منابع

 مشخصات دانشجو: شاهین جوادی دانشجوی رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی

استاد راهنما:  دکتر محمود متوسلی

استاد مشاور اول: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

استاد مشاوردوم : دکتر حامد شکوری گنجوی

استاد داور خارجی : دکتر عباس شاکری

استاد داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر کامبیز طالبی

استاد داور داخلی: دکتر علی داوری

استاد داور داخلی: دکتر حمید پاداش زیوه

زمان: سه­شنبه 03  مرداد  1396 ساعت 10

مکان:سالن شورا