خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سعید شجاعی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سعید شجاعی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 26 تیر 1396، 10:12 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سعید شجاعی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 90  گرایش عمومی با عنوان "واکاوی موانع نهادی تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط فناور در ایران "در روز سه شنبه مورخ 27/04/1396 ساعت 11:30 در کلاس 102 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.