خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سعید شجاعی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سعید شجاعی
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سعید شجاعی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 90  گرایش عمومی با عنوان "واکاوی موانع نهادی تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط فناور در ایران "در روز سه شنبه مورخ 27/04/1396 ساعت 11:30 در کلاس 102 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.