خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سعید شجاعی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 26 تیر 1396، 10:12 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سعید شجاعی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 90  گرایش عمومی با عنوان "واکاوی موانع نهادی تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط فناور در ایران "در روز سه شنبه مورخ 27/04/1396 ساعت 11:30 در کلاس 102 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.