خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری -علی خان آقا

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری -علی خان آقا
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 19 تیر 1396، 2:51 عصر
 

عنوان: طراحی مقیاس سنجش گرایش کارآفرینانه فناورانه و تبیین تاثیر آن بر عملکرد مورد مطالعه: موسسات پژوهش و فناوری دولتی در بخش انرژی ایران

 

مشخصات دانشجو: علی خان آقا دانشجوی رشته کارآفرینی گرایش فناوری

استاد راهنما:  دکتر علی مبینی دهکردی

استاد مشاور اول: دکتر محمدرضا زالی

استاد مشاوردوم : دکتر سیدرضا حجازی

استاد داور خارجی : دکتر محمد حسن زاده

استاد داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر کامبیز طالبی

استاد داور داخلی: دکتر مهران رضوانی

استاد داور داخلی: دکتر مرتضی اکبری

زمان: دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 17:15

مکان:اتاق شورا