خبرهای سایت

تشکیل کلاس جبرانی دکتر تجارت و بازاریابی بین الملل ( رضوانی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تشکیل کلاس جبرانی دکتر تجارت و بازاریابی بین الملل ( رضوانی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 3 آذر 1393، 2:21 عصر
 

به اطلاع دانشجویان می رساند، کلاس جبرانی درس  تجارت و بازاریابی بین الملل (دکتر رضوانی ) روز دوشنبه 3/9/93 ساعت 45/16 لغایت 45/18 بر گزار می گردد.