خبرهای سایت

اعلام زمان تحویل پروژه درس تشخیص فرصت ( دکتر یدالهی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اعلام زمان تحویل پروژه درس تشخیص فرصت ( دکتر یدالهی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 3 تیر 1396، 10:14 صبح
 

به اطلاع داتشجویان درس تشخیص فرصت ( دکتر یدالهی ) می رساند آخرین فرصت تحویل پروژه های درس مذکور قبل از ظهر روز شنبه 10/4/96 می باشد دانشجویان تکالیف خود را به دفتر ایشان تحویل نمایند.