خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم بنفشه دستوریان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم بنفشه دستوریان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 3 تیر 1396، 10:12 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم بنفشه دستوریان دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش کسب و کار جدید با عنوان "طراحی مدل کسب و کار با رویکرد نوآوری استراتژیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت ICT"در روز سه شنبه مورخ 13/04/1396 ساعت 13:30 در کلاس 102 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.