خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم بنفشه دستوریان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 3 تیر 1396، 10:12 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم بنفشه دستوریان دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش کسب و کار جدید با عنوان "طراحی مدل کسب و کار با رویکرد نوآوری استراتژیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت ICT"در روز سه شنبه مورخ 13/04/1396 ساعت 13:30 در کلاس 102 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.