خبرهای سایت

اطلاعیه زمان تحویل مدارک ، آزمون و مصاحبه متقاضیان " سهمیه استعداد درخشان" در مقطع دکتری سال 96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه زمان تحویل مدارک ، آزمون و مصاحبه متقاضیان " سهمیه استعداد درخشان" در مقطع دکتری سال 96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 31 خرداد 1396، 9:50 صبح
 

متقاضیان پذیرش بدون آزمون از طریق سهمیه استعداد درخشان در مقطع دکتری باید روزهای شنبه مورخ 10/4/96 و یکشنبه مورخ 11/4/96 جهت انجام مصاحبه و بررسی مدارک به دانشکده مراجعه کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های ذیل را مطالعه نمایید:

برنامه زمان بندی مصاحبه و بررسی مدارک متقاضیان پذیرش در مقطع دکتری از طریق سهمیه استعداد درخشان

فرم سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبین

راهنمای ثبت نام غیر حضوری   

ائین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری