خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاس مدیریت پروژ ه های کسب و کار الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاس مدیریت پروژ ه های کسب و کار الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 2 آذر 1393، 8:51 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس مدیریت پروژ ه های کسب  و کار الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی ) روز دوشنبه 3/9/93 ساعت 19-17 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی هفته آینده دوشنبه 10/9/93 ساعت 30/15 لغایت 19 برگزار می گردد.