خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری که قصد دارند از رساله خود دفاع کنند

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری که قصد دارند از رساله خود دفاع کنند
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 29 خرداد 1396، 8:41 صبح
 

به اطلاع می رساند، کلیه دانشجویان دکتری که قصد دارند از رساله خود دفاع نمایند بایستی از این پس در زمان دریافت  فرم "تعیین زمان دفاع نهایی رساله"،  "فرم مشخصات و چکیده­ی رساله" را با  تایید استاد راهنما به صورت فیزیکی به کارشناس آموزش (بخش پایان نامه و رساله) ارائه نموده و به صورت الکترونیکی (فرمت Word) با موضوع مذکور به آدرس education_ent@ut.ac.ir ارسال نمایند. دریافت فرم تعیین زمان دفاع نهایی رساله منوط به اعلام وصول فرم توسط کارشناس مربوط است.